MEXT-stipender

2024/4/12
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan

Bachelorstipend (Undergraduate students) 2025

5-årig stipend for studier til bachelorgrad innen alle fagretninger ved et japansk universitet (4 eller 7 år i visse tilfeller).

Søknadsfrist 12. juni 2024. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden onsdag 19. juni 2024. Den skriftlige prøvens innhold vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning. Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april 2025.

Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2025

Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan (ved gradsstudier forlenges stipendet til avsluttet grad). Studiestart april eller oktober 2025.

Søknadsfrist 12. juni 2024. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden onsdag 19. juni 2024.    

Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students) 2024

Stipendet løper i ett år fra september/oktober 2024, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan.

Søknadsfrist 16. februar 2024. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Søkere som innkalles til skriftlig prøve og intervju vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju finner sted ved ambassaden 5. mars 2024.