MEXT-stipender

2023/4/24
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan

Bachelorstipend (Undergraduate students) 2024

5-årig stipend for studier til bachelorgrad innen alle fagretninger ved et japansk universitet (4 eller 7 år i visse tilfeller).

Søknadsfrist 14. juni 2023. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden fredag 23. juni 2023. Den skriftlige prøvens innhold vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning. Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april 2024.

Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2024

Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan. Studiestart april eller oktober 2024.

Søknadsfrist 14. juni 2023. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden fredag 23. juni 2023.    

Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students) 2023

Stipendet løper i ett år fra september/oktober 2023, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan.

Søknadsfrist 17. februar 2023. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Søkere som innkalles til skriftlig prøve og intervju vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju finner sted ved ambassaden 24. februar (dato kan bli endret).