MEXT-stipender

2020/5/26
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan

Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students) 2020

Stipendet løper i ett år fra september/oktober 2020, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan.

Søknadsfrist 21. februar 2020

Søkere som innkalles til skriftlig prøve og intervju vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju er planlagt tirsdag 3. mars 2020.

Bachelorstipend (Undergraduate students) 2021

5-årig stipend for studier til bachelorgrad innen alle fagretninger ved et japansk universitet (4 eller 7 år i visse tilfeller).

Søknadsfrist 23. juli 2020. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden torsdag 13. august 2020. Avhengig av hvordan situasjonen rundt covid-19 utvikler seg, kan det bli aktuelt å endre prøve- og intervjuform. Den skriftlige prøvens innhold vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning. Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april 2021.

Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2021

Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger på masternivå eller høyere. Studiestart april eller september 2021.

Søknadsfrist 23. juli 2020. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden torsdag 13. august 2020. Avhengig av hvordan situasjonen rundt covid-19 utvikler seg, kan det bli aktuelt å endre prøve- og intervjuform.