MEXT-stipender

  • A picture is displayed.

Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2020

Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger på masternivå eller høyere. Studiestart april eller september 2020.

Søknadsfrist 19. juli 2019. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden mandag 5. august 2019.

Bachelorstipend (Undergraduate students) 2020

5-årig stipend for studier til bachelorgrad innen alle fagretninger ved et japansk universitet (4 eller 7 år i visse tilfeller).

Søknadsfrist 19. juli 2019. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden mandag 5. august 2019. Den skriftlige prøvens innhold vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning. Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april 2020.

Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students) 2019

Stipendet løper i ett år fra september/oktober 2019, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan.

Søknadsfrist 15. februar 2019

Søkere som innkalles til skriftlig prøve og intervju vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju er planlagt fredag 22. februar 2019.