MEXT-stipender

2022/4/27
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan

Bachelorstipend (Undergraduate students) 2023

5-årig stipend for studier til bachelorgrad innen alle fagretninger ved et japansk universitet (4 eller 7 år i visse tilfeller).

Søknadsfrist 16. juni 2022. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden fredag 24. juni 2022. Den skriftlige prøvens innhold vil avhenge av kandidatens ønskede studieretning. Ambassaden vurderer søknadene og gir sin innstilling, men den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april 2023.

Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2023

Stipendet løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger på masternivå eller høyere. Studiestart april eller oktober 2023.

Søknadsfrist 16. juni 2022. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden fredag 24. juni 2022.    

Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students) 2022

Stipendet løper i ett år fra september/ oktober 2022, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan.

Søknadsfrist 21. februar 2022. Merk: Søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato.

Søkere som innkalles til skriftlig prøve og intervju vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju er planlagt i begynnelsen av mars 2022.

Merk: Japans ambassade følger til enhver tid de gjeldende smitteverntiltakene fastsatt av norske myndigheter. Gjennomføringen av prøve og intervju vil derfor tilpasses og vurderes opp mot disse forholdene.