Bachelorstipend (Undergraduate students) 2023

2022/4/27
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan
Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i normalt 5 år for studier i Japan innen alle fagretninger (4 år dersom søkeren har språkkunnskaper på universitetsnivå; 7 år i visse andre tilfeller). Norske statsborgere som er født på eller etter 2. april 1998 og som har fullført videregående skole juni 2022, eller tidligere, er kvalifisert til å søke.

Skriftlige prøver og intervju blir arrangert ved ambassaden fredag 24. juni 2022. Resultatet av prøver og intervju, sammen med det innsendte søknadsmaterialet, vil danne grunnlaget for ambassadens vurdering og innstilling. Den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT. 

Studiestart april 2023.

Søknad, med alle vedlegg, skal sendes eller leveres til:

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9 (3. etg.)
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknaden må være mottatt av ambassaden senest torsdag 16. juni 2022.

For spørsmål, vennligst kontakt Japans ambassades informasjonsavdeling (22 01 29 00 / info@os.mofa.go.jp).

Søknadsdokumenter

Recommended Information