Bachelorstipend (Undergraduate students) 2025

2024/4/12
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan
Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i normalt 5 år for studier i Japan innen alle fagretninger (4 år dersom søkeren allerede har språkkunnskaper på universitetsnivå; 7 år i visse andre tilfeller). Norske statsborgere som er født på eller etter 2. april 2000 og som har fullført videregående skole juni 2024, eller tidligere, er kvalifisert til å søke.

Skriftlige prøver og intervju blir arrangert ved ambassaden onsdag 19. juni 2024. Resultatet av prøver og intervju, sammen med det innsendte søknadsmaterialet, vil danne grunnlaget for ambassadens vurdering og innstilling. Den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT. 

Studiestart april 2025.

Søknad, med alle vedlegg, skal sendes eller leveres til:

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9 (3. etg.)
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknaden må være mottatt av ambassaden senest onsdag 12. juni 2024.

For spørsmål, vennligst kontakt Japans ambassades informasjonsavdeling (22 01 29 00 / info@os.mofa.go.jp).

Recommended Information