Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2025

2024/4/12
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan
Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger. (Hvis man kommer inn på master- eller phd-grad ved det japanske universitetet, forlenges stipendet til avsluttet grad i normert tid.) Norske statsborgere som er født på eller etter 2. april 1990, og har fullført bachelorgrad ved et universitet i eller utenfor Norge, er kvalifisert til å søke.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden onsdag 19. juni 2024. Det innsendte søknadsmaterialet sammen med resultatet fra prøver og intervju vil danne grunnlaget for vurdering og innstilling. Den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT. 

Studiestart april eller oktober 2025.

Søknad, med alle vedlegg, skal sendes eller leveres til:

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9 (3. etg.)
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknaden må være mottatt ved ambassaden senest onsdag 12. juni 2024.

For spørsmål, vennligst kontakt Japans ambassades informasjonsavdeling (22 01 29 00 / info@os.mofa.go.jp).

Recommended Information