Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students) 2019

  • A picture is displayed.
Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i 18 eller 24 måneder for studier i Japan innen alle fagretninger. Norske statsborgere som er født på eller etter 2. april 1984, og har fullført bachelorgrad ved et universitet i eller utenfor Norge, er kvalifisert til å søke.

Skriftlig prøve og intervju blir arrangert ved ambassaden 25. juni 2018, og vil danne grunnlaget for vurdering og innstilling sammen med det innsendte søknadsmaterialet. Den endelige tildelingsbeslutningen tas av MEXT.

Studiestart april eller oktober 2019.

Søknad, med alle vedlegg, skal sendes eller leveres til:

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknaden må være mottatt ved ambassaden senest 1. juni 2018.

For spørsmål, vennligst kontakt Japans ambassades informasjonsavdeling (22 01 29 00 / info@os.mofa.go.jp).

Get Adobe Reader

(Open a New Window)

Recommended Information