Bilaterale relasjoner

2018/2/21

Oversikt

Grunnleggende data
Opprettelse av diplomatiske forbindelser November 1905
Japanske statsborgere bosatt i Norge 954 (oktober 2013)
Norske statsborgere bosatt i Japan 423 (desember 2014)
Bilateral handel Eksport til Japan: ¥255 mrd. (2014)
Import fra Japan: ¥133 mrd. (2014)
Turisme Norge-Japan: 15 230 (2014)
Japan-Norge: 27 000 (2011)


Norge og Japan opprettet diplomatiske relasjoner i 1905. Forbindelsene innen økonomi og handel, på felter som sjømat, skip og olje, har lenge vært de sentrale i de bilaterale relasjonene mellom Norge og Japan. I det siste er imidlertid også samarbeidet for å skape fred og stabilitet i det internasjonale samfunnet, blant annet gjennom innsatsen for fredsbygging i Sri Lanka, blitt styrket. Våre to land har dessuten inngått samarbeidsavtaler i forsknings- og teknologifeltet, og i 2012 ble det etablert en avtale om «Working Holiday»-visum, som gjensidig gir personer i aldersgruppen 18-30 anledning til opphold opptil 12 måneder gjennom en kombinasjon av ferie og arbeid.

Siden årtusenskiftet har et økende antall høyt rangerte personer besøkt Japan, blant annet H.M. Kong Harald V. og H.M. Dronning Sonja (2001), statsminister Bondevik (2003), og statsminister Stoltenberg (2012). H.M. Kong Harald har besøkt Japan hele 6 ganger, ved siden av uoffisielle besøk, blant annet da han som Kronprins deltok i konkurransen i seiling under sommer-OL i Tokyo, 1964.

Fra Japans side besøkte H.M. Keiseren og H.M. Keiserinnen av Japan Norge i mai 2005 for å markere hundreårsjubileet for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Japan. I desember 2008 var utenriksminister Nakasone i Oslo i anledning av signeringen av Klaseammunisjonskonvensjonen (CCM).

Politiske relasjoner

Norge og Japan deler grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter, rettsvern og markedsøkonomi. Vi står også sammen i en rekke prosesser på den internasjonale arena, ikke minst i FN, i samarbeid for fred, stabilitet, utvikling og miljø.

Økonomiske relasjoner

Siden 1999, med unntak av 2006, har det vært et japansk importoverskudd i den norsk-japanske handelsbalansen. Den japanske eksporten til Norge utgjøres hovedsakelig av kjøretøy (2014: ca. 37 %) og jern- og stålprodukter (ca. 18 %). Import av varer fra Norge domineres av fiskeprodukter (2014: ca. 36 %), og utgjøres ellers i hovedsak av petroleumsprodukter (ca. 18 %), LNG (ca. 12 %) og ikke-jernholdige metaller (ca. 9 %).

Kulturelle relasjoner

Japansk kultur har opplevd økende interesse og oppmerksomhet i Norge de siste par tiårene. Antallet japanskstudenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner har vokst fra en håndfull på slutten av 1990-tallet, til godt over 100 i 2014. Norsk ungdom har økende kjennskap til og kunnskap om Japan, særlig japansk populærkultur, og stadig flere leser japansk litteratur og manga, ser på anime, eller deltar på cosplay-arrangementer.

I forbindelse med 100-årsjubileet for diplomatiske forbindelser mellom Norge og Japan i 2005, var det en rekke kulturarrangementer i begge lang. Blandt de mer spesielle eventene var utstillingen av en isskulptur av det norske Stortinget i 80 % størrelse under Sapporos årlige snøfestival i februar.

Store norske kunstnere som Edvard Munch, Edvard Grieg, Gustav Vigeland og Henrik Ibsen er velkjent blant japanere. Ibsenåret 2006 ble markert med oppsetninger i Japan, og det samme gjelder Griegåret 2007, og 150-års markeringen av Edvard Munch i 2013.

Høynivåbesøk

Besøk fra Norge til Japan

2000 Februar Fiskeriminister Lars Peder Brekk
  Mai Stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl
2001 Mars H.M. Kong Harald V. og H.M. Dronning Sonja (Statsgjester)
  Desember Barne- og familieminister Laila Dåvøy
2002 Januar Utenriksminister Jan Petersen
  September Olje- og energiminister Einar Steensnæs
  November Miljøvernminister Børge Brende
2003 Mars Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson
Olje- og energiminister Einar Steensnæs
  Mai Statsminister Kjell Magne Bondevik
Barne- og familieminister Laila Dåvøy
Fiskeriminister Svein Ludvigsen
Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen
2004 Mai Utenriksminister Jan Petersen
2005 Februar Stortingspresident Jørgen Kosmo
  April H.K.H. Kronprinsregent Haakon
Nærings- og handelsminister Børge Brende
  Mai Nærings- og handelsminister Børge Brende
Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet
  Juni Fiskeriminister Svein Ludvigsen
Barne- og familieminister Laila Dåvøy
  November Justisminister Knut Storberget
2006 Mai Utviklingsminister Erik Solheim
  September Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
2007 Oktober Utenriksminister Jonas Gahr Støre
2009 Januar Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen
2010 Oktober Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
2011 Februar Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland
2012 Mai Næringsminister Trond Giske
  Oktober Utviklingsminister Heikki Holmås
  November Statsminister Jens Stoltenberg
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen
2015 November Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
2016 Mars Stortingspresident Olemic Thommessen og Stortingets presidentskap
  Oktober >Utenriksminister Børge Brende
2017 Juni Fiskeriminister Per Sandberg
2018 Februar Statsminister Erna Solberg

Besøk fra Japan til Norge

2003 April DD.KK.HH. Prins Tomohito og Prinsesse Akiko (av Mikasa)
2004 April Landbruks-, skogbruks- og fiskeriminister Yoshiyuki Kamei
2005 Mai H.M. Keiseren og H.M. Keiserinnen av Japan (Statsgjester)
Japans tidligere statsminister Yoshiro Mori
(Leder for Keiserparets ledsagerdelegasjon)
2006 Mai Justisminister Seiken Sugiura
2008 Desember Utenriksminister Hirofumi Nakasone
2010 Mai Viseutenriksminister Tetsuro Fukuyama
2012 Mai Parlamentarisk viseforsvarsminister Hideo Jinpu
2013 September Senior visemiljøminister Shinji Inoue
2014 Mai Rekonstruksjonsminister Takumi Nemoto
  Juli Parlamentarisk viseutenriksminister Takao Makino
  Juli Senior visekabinettminister Hiroshi Okada
  August Senior visekabinettminister Yasutoshi Nishimura
  August Viseminister for økonomi, handel og industri Midori Matsushima