Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students)

2022/2/18
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i ett år fra september/ oktober 2022, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå ved et universitet i Japan.

Norske statsborgere som er født mellom 2. april 1992 og 1. april 2004, og som oppfyller følgende krav, er kvalifisert til å søke: 1) Søkeren er student på bachelornivå ved et universitet utenfor Japan; 2) Japansk språk og/ eller kultur er søkerens hovedstudium ved universitetet; 3) Søkeren har studert japansk språk og/ eller kultur ved et universitet i minimum ett år per 1. september 2022.

Les for øvrig søknadsveiledningen nedenfor nøye. Dokumentet inneholder detaljerte opplysninger om krav til søkeren og hva søknaden skal inneholde.
Følgende dokumenter skal fylles ut og sendes inn (i tillegg til vitnemål og annet - se veiledning for detaljer):
Søknaden skal inneholde anbefalelsesbrev. Forslag til format finner du her:
Søknaden skal sendes til

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknadsfrist: mandag 21. februar 2022. Vær oppmerksom på at søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato, og at den derfor bør postlegges i god tid før fristen.

Søkere som innkalles til intervju og skriftlig japansk språkprøve vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju arrangeres i begynnelsen av mars 2022. 

Merk: Japans ambassade følger til enhver tid de gjeldende smitteverntiltakene fastsatt av norske myndigheter. Både japanskprøve og intervju må gjennomføres for å nominere en kandidat til programmet, og gjennomføringene tilpasses forholdene på best mulig måte. Dersom koronasituasjonen ikke har bedret seg innen mars, og prøve og/ eller intervju ikke lar seg gjennomføre, kan det bli aktuelt å avlyse programmet. Dette vil bli avklart i forkant av intervju og prøve.     

Recommended Information