Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students)

  • A picture is displayed.
Stipendet løper i ett år fra september/oktober 2019, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå ved et universitet i Japan.

Søkere må lese søknadsveiledningen nedenfor nøye. Dokumentet inneholder detaljerte opplysninger om krav til søkeren og hva søknaden skal inneholde.
Følgende dokumenter skal fylles ut og sendes inn:
Søknaden skal inneholde anbefalelsesbrev. Forslag til format finner du her:
Søknaden skal sendes til

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknadsfrist: 15. februar 2019. Vær oppmerksom på at søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato, og at den derfor bør postlegges i god tid før fristen.

Søkere som innkalles til intervju og skriftlig japansk språkprøve vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju arrangeres etter planen fredag 22. februar 2019.

Recommended Information

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

Study in Japan - Comprehensive Guide