Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students)

2024/1/15
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)
Stipendet er utlyst av Det japanske utdanningsdepartementet (MEXT) og løper i ett år fra september/ oktober 2024, og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå ved et universitet i Japan.

Norske statsborgere som er født mellom 2. april 1994 og 1. april 2006, og som oppfyller følgende krav, er kvalifisert til å søke: 1) Søkeren er student på bachelornivå ved et universitet utenfor Japan; 2) Japansk språk og/ eller kultur er søkerens hovedstudium ved universitetet; 3) Søkeren har studert japansk språk og/ eller kultur ved et universitet i minimum ett år per 1. september 2024.

Les søknadsveiledningen ("Application Guidelines") på nettsiden nedenfor nøye. Dokumentet inneholder detaljerte opplysninger om krav til søkeren og hva søknaden skal inneholde. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Levering av søknad

Søknaden skal sendes til

Japans ambassade i Norge
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postboks 4060 AMB
0244 Oslo

Søknadsfrist: Fredag 16. februar 2024. Vær oppmerksom på at søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato, og at den derfor bør postlegges i god tid før fristen.

Søkere som innkalles til intervju og skriftlig japansk språkprøve vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju arrangeres tirsdag 5. mars 2024.

Recommended Information