Overrekkelse av utnevnelsesdiplom til “goodwill-ambassadør for formidling av japansk mat” (Vladimir Pak, sjefskokk ved Omakase)

2021/5/20
Ambassadør Kawamuras velkomsthilsen
Ambassadør Kawamura overrekker Pak diplom for utnevnelsen
Vladimir Paks hilsen
12. mai arrangerte ambassadør Kawamura en seremoni for Vladimir Pak, sjefskokk ved Omakase Oslo, som tidligere i år ble utnevnt til “goodwill-ambassadør for formidling av japansk mat”. Under seremonien ble Pak overrekt et utnevnelsesdiplom. 

Se video fra seremonien her.
 
Ved seremonien uttrykte ambassadør Kawamura respekt for Paks viktige bidrag så langt til formidling av japansk mat. Ambassadøren forklarte videre, at faktorer som innlemmelsen av «japansk mat» i UNESCOs verdensarvliste, og det stadig mer globaliserte matmarkedet i verden, har bidratt til den japanske stats engasjement i inn- og utland for videreføring og formidling av japansk mat og matkultur. I sin hilsen ytret ambassdør Kawamura et ønske om at Vladimir Pak, nå som «goodwill-ambassadør for formidling av japansk mat», fortsetter å dedikere seg til formidlingen av japansk mat og matkultur.
 
Etter diplomutdelingen kom Pak med en hilsen hvor han takket for den ærefulle utnevnelsen. «Jeg vil arbeide iherdig fremover med å formidle japansk mat», lovet Pak.
 
Seremonien ble arrangert i tråd med smittevernstiltakene fastsatt av Oslo kommune og den norske stat.