Overrekkelse av Utenriksministerens utmerkelse for 2023 til direktør Svein Westad, Galleri Åkern

2023/10/30
Ambassadør Kawamura overrekker utmerkelsen til direktør Westad
Ambassadør Kawamuras gratulasjonstale
Direktør Westads takketale
Fredag 27. oktober holdt ambassadør Kawamura utenriksministerens en sermeoni for overrekkelse av Utenriksministerens utmerkelse for 2023 som tildeles Svein Westad, direktør for Galleri Åkern, Kongsberg.

Svein Westad har sammen med sin kone, Paula Fure, gjennomført prosjekter for å introdusere japansk kultur ved å bruke terommet "Ungetsu-an" i Galleri Åkern, og har også i en årrekke vært styreleder i Urasenke Tankokai Norge. Westad har bidratt til å utdype forståelsen av japansk kultur i Norge, og fremme gjensidig forståelse og vennskap mellom våre to land, blant annet ved å introdusere nordmenn for mukkuri (munnharpe), et tradisjonelt musikkinstrument for Ainu-folket.

Under seremonien uttrykte ambassadør Kawamura sin respekt for direktør Westads prestasjoner og uttrykte håp om at han ville fortsette å bidra til å spre japansk kultur i Norge som teseremonimester, musiker og galleridirektør.

Svein Westad så tilbake på kulturarrangementene som har vært avholdt så langt og uttrykte sin takknemlighet til foreningen Japan-Norway Society og Japans ambassade i Norge, som han har samarbeidet mye med.

Recommended Information