Rapport fra bunraku-verksted i Hamar, 6.-7. juni 2015

2015/7/9
Taz Burns med hennes selvlagde bunraku-dukke
Japan-rommet med bunraku-verksted
Dukken, med Taz Burns og en assistent, viser fram en dans
Den internasjonale kulturfestivalen for barn Stoppested Verden gikk i år av stabelen lørdag 6. og søndag 7. juni 2015 ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Festivalen er den største i sitt slag i Norge, og presenterer hvert år ulike kulturuttrykk tilpasset barn fra et bredt spekter av land verden over.

I samarbeid med Japans ambassade inviterte festivalen i år til et bunraku-verksted med den japansk-britiske bunraku-artisten Taz Burns. Bunraku – også kjent som ningyô jôruri – er et japansk tradisjonelt dukketeater som står på UNESCOs Immateriell kulturarvliste. I bunraku danner musikk, dans og drama et helhetlig kunstuttrykk. De store dukkene blir vanligvis traktert av tre personer, alle kledd i sort: én med ansvaret for hodet og høyre arm, én for venstre hånd og den tredje styrer begge beina. Taz Burns, som har studert bunraku-tradisjonen i Japan, hadde tatt med seg selvlagde bunraku-dukker for anledningen.
Barna prøver i fellesskap å bevege på dukken for å skape en dans.
Tre barn – en står bak dukken – med talent for bunraku
I bunraku-verkstedet gjennomførte Taz Burns til sammen ti forestillinger i løpet av helgen, og rundt 250 barn og voksne besøkte verkstedet alt i alt. Under forestillingen viste Burns først en liten tradisjonell bunraku-dans fremført av dukken, akkompagnert av jôruri-musikk som hører bunraku til. Dukken gjorde en rekke grasiøse bevegelser med kroppen, hodet, hender og føtter. Deretter var det barnas tur til å prøve seg på det samme. I en gruppe på tre barn om gangen fikk de øve seg på å traktere dukken sammen, slik at hun danset med hodet, bein og armer. Dette var populært, og mange av barna meldte seg frivillig til å prøve seg. Noen av barna fikk til og med mulighet til å spille flere ganger, noe de så ut til å trives med.
I det store og det hele ble bunraku-verkstedet en fin og vellykket presentasjon av den japanske dukketeatertradisjonen og japansk kultur generelt. Japans ambassade takker for samarbeidet med festivalen Stoppested Verden, og vi ser fram til flere japanske innslag i festivalen i årene som kommer.