Ambassadør Sugiyamas besøk til Stavanger

2024/6/7
Ambassadør SUGIYAMA Akira besøkte Stavanger fra 30. til 31. mai.

1 Besøk til Norwegian Research Centre (NORCE), Ullrigg Test Centre (30. mai)

Ullrigg
Ullrigg
Boringssimulatoren og ansatte hos NORCE
Boringssimulatoren og ansatte hos NORCE

Ullrig Test Centre er et testanlegg med ekte oljerigg som brukes til olje- og gassutvikling. Ambassadør Sugiyama fikk innføring fra senterets leder Steinar Lomeland om tiltak til automatisering og autonomi av boringsprosessen, samt forskningsinnsats i forbindelse med nedlegging av felt hvor behovet vil bli stort fremover. De to utvekslet også meninger om forskningssamarbeidet mellom japanske partnere og NORCE.

2 Besøk til Norsk Oljemuseum (30. mai)

Ambassadør Sugiyama og utstillings- og formidlingsleder Halvorsen
Ambassadør Sugiyama og utstillings- og formidlingsleder Halvorsen

Ambassadør Sugiyama fikk orientering fra utstillings- og formidlingsleder Leif Harald Halvorsen om norsk olje- og gassutviklings historie og rollen museet spiller. De to samtalte om tiltak og innsats for grønn omstilling.

3 Høflighetsvisitt hos Stavangers ordfører (31. mai)

Næringssjef Anne Woie, ordfører Hegdal og ambassadør Sugiyama
Næringssjef Anne Woie, ordfører Hegdal og ambassadør Sugiyama

Ambassadør Sugiyama avla en høflighetsvisitt hos Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal. Ambassadøren ble orientert om Stavangers prosjekter som Energihovedstaden. De to samtalte om forholdet mellom Stavanger og Japan, blant annet innen områdene økonomi og kultur.
 
Stavanger kommune er i august i år vertskap for generalforsamlingen til World Energy Cities Partnership (WECP) hvor den japanske byen Kobe også er medlem.