Overrekkelse av utenriksministerens utmerkelse for 2020 til professor emeritus Harry Solvang, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen

2022/5/2
Ambassadør Kawamura overrekker utmerkelsen til professor emeritus Solvang
Åpningshilsen fra Ambassadør Kawamura
Takketale fra professor emeritus Solvang
28. april 2022 holdt ambassadør Kawamura en seremoni og overrekkelse av Japans utenriksministers utmerkelse for 2020 til professor emeritus ved Universitetet i Bergens Institutt for fremmedspråk, Harry Solvang.
 
Professor Solvang har bidratt til å popularisere japansk ved å undervise japansk til mange studenter ved japansk språkstudium ved Universitetet i Bergen i mange år. Han har også bidratt til utviklingen av japansk språkopplæring i Norge ved å gi ut det komplette norskspråklige japanske grammatikkverket "Naruhodo" og samarbeide med å arrangere Japans ambassades talekonkurranse.
 
I tillegg har professor Solvang jobbet energisk med å formidle informasjon om Japan generelt, som å skrive artikler om japansk politikk, samfunn, kultur, språk og så videre i norske medier, og han har bidratt sterkt i offentlig diskurs ved å gi intervjuer.
 
Ved prisutdelingen hyllet ambassadør Kawamura professor Solvang og ba ham fortsette å støtte utviklingen av japansk språkopplæring i Norge og kvalifisert formidling av informasjon om Japan som japansk språkpedagog.
 
Professor Solvang snakket om sitt forhold til Japan etter det første møtet med det japanske språket for 36 år siden til i dag, og takket sin veileder ved Hiroshima University og familie. Han uttalte også at han gjerne vil fortsette å bidra til spredning av japansk kultur i Norge, inkludert japansk språkopplæring.
 
Tildelingen av utmerkelsen til professor Solvang ble kunngjort i desember 2020, men overrekkelsesseremonien ble utsatt på grunn av smittevernsreguleringer og -tiltak. Smittevernstiltakene ble opphevet i februar 2022, og prisutdelingen kunne dermed finne sted.