Overrekkelsesseremoni for tildeling av dekorasjon til professor emeritus Harry Solvang, Universitetet i Bergen

2023/6/16
Ambassadør Kawamura holder gratulasjonstale
Ambassadør Kawamura overrekker dekorasjon og diplom til professor Solvang
Professor Solvangs takketale
Fredag 16. juni ble professor emeritus Harry Solvang tildelt «Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette» etter «2022 Autumn Conferment of Decorations on Foreign Nationals» for sine prestasjoner med å fremme akademisk utveksling og gjensidig forståelse mellom Japan og Norge. Overrekkelsesseremoni ble holdt i ambassadør Kawamuras residens i Oslo.
 
Professor Solvang har jobbet hardt for å spre japansk språkkunnskap, og har undervist mange studenter i japansk over flere år på Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. I tillegg har professor Solvang bidratt sterkt til å fremme forståelsen av Japan blant nordmenn gjennom utgivelsen av det komplette norskspråklige japanske grammatikkverket "Naruhodo", samt ved å skrive artikler og stille opp på intervjuer om japanske samfunnsforhold i norske medier.
 
Ambassadør Kawamura hyllet professor Solvang for disse prestasjonene, og ba om hans fortsatte støtte, som japansk språkpedagog i utviklingen av japansk språkopplæring, og til formidling av kunnskapsbasert informasjon om Japan i Norge.
 
Professor Solvang holdt tale om sitt engasjement for japansk fra sitt første møte med språket til i dag. Han takket sin familie, lærere og forskerkolleger som har støttet ham så langt. Han uttalte også at han gjerne vil fortsette å bidra til spredningen av japansk kultur, inkludert japansk språkopplæring, i Norge.