Overrekkelse av utenriksministerens utmerkelse for 2022 til dosent Benedicte Irgens, Universitetet i Bergen

2023/3/20
Chargé d’affaires Matsumura overrekker utmerkelsen til dosent Irgens
Åpningshilsen ved Chargé d’affaires Matsumura
Takketale fra dosent Irgens
Lørdag 11. mars holdt ambassaderåd Matsumura, Chargé d’affaires for anledningen, en seremoni og overrekkelse av Japans utenriksministers utmerkelse 2022 for dosent Benedicte Mosby Irgens ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.
 
Dosent Irgens har, gjennom flere tiår ved japanskseksjonen ved Universitet i Bergen undervist mange studenter i japansk språk, og har slik bidratt sterkt til å fremme det japanske språket i Norge. Irgens har vært med på å styrke språkopplæringen i japansk i Norge, blant annet gjennom etableringen av masterprogrammet i japansk ved Universitetet i Bergen, som etter planen starter i høst, og gjennom samarbeidet rundt ambassadens talekonkurranse i japansk.
 
Under overrekkelsesseremonien takket Matsumura dosent Irgens for hennes iherdige innsats. Han så med forventning på Irgens sitt videre virke med å fremme japansk språkundervisning og dypere kunnskap om Japan i Norge.
 
I talen sin fortalte Irgens om sin bakgrunn og hva som førte til at hun ble foreleser i japansk språk, og skildret prosessene rundt oppstart av japanskfaget ved Universitetet i Bergen. Videre takket Irgens hennes professorer som støttet henne gjennom studiene, og takket familien sin. Irgens understreket at hun vil fortsette med formidlingen av japansk kultur i Norge, inkludert språkundervisning i japansk.
 
Seremonien for dosent Benedicte Irgens ble avholdt i forlengelse av ambassadens talekonkurranse i Bergen, hvor Irgens sin familie, studenter og kolleger, sammen med hovedpersonen, gledet seg over utmerkelsen.