Cinemateket i Oslo viser åtte filmer av Yasujiro Ozu

2019/10/29
Yasujiro Ozu (1903-1963) regnes som en av Japans fremste filmregissører. Gjennom samarbeid med Ozus filmstudio Shochiku, og støtte fra The Japan Foundation, har Cinemateket i Oslo funnet frem til en stumfilm og syv lydfilmer som vil bli vist i løpet av senhøsten 2019.

Onsdag 30. oktober kl. 18.00: Åpningsforedrag ved Dick Stegewerns

Førsteamanuensis Dick Stegewerns ved institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, presenterer Ozus lange og produktive virke gjennom åpningsforedraget "Yasujiro Ozu: An Introduction".

Foredraget holdes på engelsk.

Filmserien 30. oktober - 15. desember

I løpet av perioden viser Cinemateket i Oslo disse åtte filmene:
  • I Was Born, but『大人の見る繪本 生れてはみたけれど』(1932)
  • Late Spring『晩春』(1949)
  • The Flavor of Green Tea over Rice『お茶漬の味』(1952)
  • Tokyo Story『東京物語』(1953)
  • Early Spring 『早春』(1956)
  • Tokyo Twilight『東京暮色』(1957)
  • Late Autumn『秋日和』(1960)
  • An Autumn Afternoon『秋刀魚の味』(1962)

Bli kjent med en av Japans mest avholdte regissører

Recommended Information