Overrekkelse av utenriksministerens utmerkelse for 2021 til førsteamanuensis Tomoko Okazaki Hansen, Universitetet i Oslo

2022/5/27
Ambassadør Kawamura overrekker utmerkelsen til førsteamanuensis Hansen
Åpningshilsen fra Ambassadør Kawamura
Takketale fra førsteamanuensis Hansen
Tirsdag 24. mai holdt ambassadør Kawamura en en seremoni og overrekkelse av Japans utenriksministers utmerkelse for 2021 for førsteamanuensis Tomoko Okazaki ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

Førsteamanuensis Hansen har undervist i japansk for mer enn 1000 studenter ved Universitetet i Oslo, og har videre fremmet japansk språkopplæring ved å bidra til gjennomføringen av Japans ambassades talekonkurranser og Japanese Language Proficiency Test. Under utdelingsseremonien hyllet ambassadør Kawamura førsteamanuensis Hansen og sa at han ønsker at hun fortsetter sitt gode arbeid som språkpedagog og støtter utviklingen av japansk språkopplæring i Norge videre.

Førsteamanuensis Hansen fortalte om sin erfaring fra å flytte til Norge for 40 år siden til å bli japansklærer, og hvordan studentenes motivasjon for å lære japansk har endret seg i hennes tid. Hun vil fortsette å bidra til å utvikle japansk språkopplæring i fremtiden.

På prisutdelingen deltok førsteamanuensis Hansens familie og flere generasjoner med studenter som tok del i gleden over utmerkelsen.