Rapport fra konsert i Munchmuseet med japanske musikere søndag 20. september 2015

2015/10/5
Søndag 20. september 2015 fikk vi i Oslo en sjelden japansk konsertopplevelse i Munchmuseets Festsal. Konserten ble arrangert av Japans ambassade i samarbeid med Munchmuseet og Japan Foundation. Det var de to profilerte japanske tradisjonsmusikerne Chie Hanawa og Kazuya Sato som sto for musikken, sammen med pianisten Tamami Hirota. Musikerne gjestet Norge som del av en Europa-turné med støtte fra Japan Foundation.
Chie Hanawa er en ung, lovende musiker på tsugaru-shamisen, en japansk trestrenget lutt, og Kazuya Sato likeså på instrumentet shinobue, en japansk bambusfløyte. Konsertprogrammet besto av noe solomusikk på begge instrumentene, blant annet et par perler innen japansk folkemusikk. Videre fremførte musikerne egne komposisjoner og kjente sanger fra vestlig kunstmusikk og pop, sammen med pianisten Tamami Hirota. Konserten ble til slutt avrundet med sangene Scarborough Fair og Sukiyaki, til stor glede for publikum. Konserten var godt besøkt, med rundt to hundre gjester. Publikum så ut til å nyte musikken, og ga god respons til musikerne under konserten.

Recommended Information