Ambassadør Kawamuras visitt til Universitetet i Bergen og japansk kulturdag i Japanhagen på Milde

2021/9/12
Presentasjon av “hanakubari”
Utstilling av bonsai-trær
Origamiverksted, med kimonoutstilling i bakgrunnen
Kendo-oppvisning
Ambassadør Kawamura og fiolinist ved Bergen filharmoniske orkester, Suzuki Chiori
Søndag 12. september deltok ambassadør Kawamura i en japansk kulturdag ved Universitet i Bergens japanske hage i Arboretet på Milde. Arrangementet var i regi av Universitetet i Bergen.  
 
Den japanske kulturdagen kunne by på et variert program: omvisning i den japanske hagen, utstillingen “Life with Nature”(et samarbeidsprosjekt mellom fotokunstner Lisa Karina Bakke og den japanske kalligrafikunstneren Nakajima Hiroyuki), teseremoni, “hanakubari”(en ny type ikebana som bruker blader og grener på en naturlig måte uten hjelpemidler), oppvisning av kendo og sverdkunst, bonsai, haiku-dikt, utstilling av kimono og japanske litterære verk og origami-verksted. Den japanske fiolinisten Suzuki Chiori fra Bergen filharmoniske orkester framførte japansk musikk for publikum.
Fotokunstner Lisa Karine Bakke viste rundt i den japansk-norske kunstutstillingen "Life with Nature"
Japans honorære generalkonsul i Bergen Åge Vallestad, Japans ambassadør Kawamura Hiroshi, Universitetsmuseets fagdirektør Henrik von Achen, fotokunstner Lisa Karine Bakke Fra venstre: Japans honorære generalkonsul i Bergen Åge Vallestad, Japans ambassadør Kawamura Hiroshi, Universitetsmuseets fagdirektør Henrik von Achen, fotokunstner Lisa Karine Bakke
I åpningen av programmet uttrykte ambassadør Kawamura en dyp takknemlighet overfor Universitetet i Bergen for å avholde en japansk kulturdag og for deres gode ivaretakelse av den japanske hagen over så mange år. Ambassadøren takket også for flere års samarbeid rundt ambassadens talekonkurranse i japansk, og for universitetets deltakelse i konkurransen. Ambassadøren minnet publikum om at «The Japanese Language Proficiency Test» (JLPT) for første gang blir avholdt i Norge i desember i år, ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Ambassadør Kawamura oppfordret universitetet og publikum til å delta og støtte opp om JLPT, og ytret videre et ønske om samarbeid rundt og deltakelse i ambassadens fremtidige kulturarrangementer.  
      
Den japanske hagen, hvor den japanske kulturdagen ble arrangert, ble anlagt i 2005 i anledning 100-årsmarkeringen for de diplomatiske forbindelsene mellom Norge og Japan. Den japanske hagen ble anlagt med det formål å styrke den gjensidige forståelsen mellom Norge og Japan. Siden 2017 har det annethvert år blitt arrangert japansk kulturdag i Japanhagen på Milde.
Ambassadør Kawamuras åpningshilsen

Recommended Information

Japanhagen er ein norsk-japansk vennskapshage som inneheld i tillegg til japanske planter, element frå japansk hagetradisjon, slik som bruer, lykter, grushage, mosehage og en tepaviljong