Overrekkelse av Utenriksministerens utmerkelse for 2023 til oversetter Ika Kaminka

2023/11/27
Ambassadør Kawamura overrekker utmerkelsen til Ika Kaminka
Ambassadør Kawamuras gratulasjonstale
Ika Kaminkas takketale
Torsdag 23. november holdt ambassadør Kawamura en sermeoni for overrekkelse av Utenriksministerens utmerkelse for 2023 som tildeles oversetter Ika Kaminka.

Kaminka er en ledende oversetter av skjønnlitteratur, og sto med "Norwegian Wood" av Haruki Murakami i 1998 for den første direkte oversettelsen fra japansk til norsk. Siden den gang har hun stått bak oversettelsen av mer enn 30 verk av japanske forfattere og poeter. Gjennom sitt virke har hun gjort en betydelig innsats for å gjøre japansk litteratur mer tilgjengelig, og dermed bidratt til dypere kunnskap om Japan, og fremmet gjensidig forståelse og vennskap mellom våre to land.

Ved overrekkelsesseremonien uttrykte ambassadør Kawamura sin respekt for Kaminkas virke, og håp om hennes fortsatte støtte til å fremme japansk kultur i Norge.

I sin takketale så Kaminka tilbake på hva som opprinnelig motiverte henne til oversetting, og på katalogen av utgivelser hun har stått bak.Hun snakket om sine oversetterkolleger, redaktører og andre som har støttet henne i arbeidet, deriblant Norsk Oversetterforening, organisasjonen hun selv har vært leder for i to perioder (2008-10; 2014-20).