Tildelingsseremoni for dekorasjon til professor emeritus Asgeir Brekke, Universitetet i Tromsø

2022/9/13
Fra venstre: Ambassadør Kawamura, professor Brekke og rektor Olsen
Professor emeritus Asgeir Brekke ble tildelt Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon våren 2020.
Ambassadør Kawamura og professor Brekke skåler Foto: Trude Haugseth Moe/UiT
Fredag 9. september 2022 mottok professor emeritus Asgeir Brekke, UiT Norges arktiske universitet, Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, som han ble tildelt våren 2020 for sine bidrag i å fremme akademisk utveksling mellom Norge og Japan. Professor Brekke ble overrakt dekorasjonene ved UiT.

I 46 år, frem til han gikk av med pensjon fra Universitetet i Tromsø i 2016, ledet professor Brekke tidlig forskning som en pioner innen vitenskap i polar atmosfære. Som gjesteprofessor ved Nagoya University og National Institute of Polar Research bidro professor Brekke til utviklingen av unge japanske forskere, og i 1996 ble han medlem i Japans EISCAT (European Incoherent Scattering) Science Association.
 
Ambassadør Kawamura hyllet professor emeritus Brekke for hans prestasjoner, og ba om hans støtte til å styrke akademisk utveksling mellom Japan og Norge videre.
 
Professor Brekke uttrykte sin takknemlighet til familien som forsto og støttet forskningen hans, medforskere som han samarbeidet med og universiteter som ga forskningsstøtte. Brekke ble også gratulert av UiTs rektor Dag Rune Olsen. Tildelingsseremonien ble bivånet av professor emeritus Brekkes familie, ansatte ved UiT, polarforskningsmiljøet og venner.

Recommended Information