Ambassadør Hiroshi Kawamuras besøk til Bodø

2023/10/2

1 Samtale med Nord universitets rektor Hanne Elenora Solheim Hansen (26. september)

Ambassadør Hiroshi Kawamura, Nord universitets rektor Hanne Elenora Solheim Hansen og prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane.
Nord universitets rektor Hanne Solheim Hansen og prorektor for forskning og utvikling Ketil Eiane ga ambassadør Kawamura en innføring i universitetets studietilbud og satsingsområder, i tillegg til en orientering om deres nåværende forskningssamarbeid med japanske universiteter. Ambassadør Kawamura uttrykte et ønske om å styrke og utvide den japansk-norske utvekslingen innen høyere utdanning så mye som mulig.

2 Høflighetsvisitt hos Bodøs varaordfører Ola Smeplass (27. september)

Ambassadør Kawamura og Bodøs varaordfører Ola Smeplass
Bodø har en vennskapsby i Japan, byen Minamiawaji i Hyōgo fylke, noe som var et tema da Ambassadør Kawamura avla en høflighetsvisitt hos varaordfører i Bodø, Ola Smeplass. Smeplass fortalte om dagens status og planene fremover for vennskapsbysamarbeidet, i tillegg til å gi ambassadøren en orientering om Bodø kommune. Ambassadør Kawamura uttrykte begeistring over vennskapssamarbeidet mellom Bodø og Minamiawaji, og de to samtalte videre om ytterligere styrking av utvekslingen mellom de to byene i tiden som kommer.    
 
Bodø kommune og Minamiawaji kommune inngikk en vennskapssamarbeidsavtale i desember 2020 for å fremme samarbeid innen turisme og personutveksling, og for å samarbeide om mulighetsstudier for å få registrert inn malstrømmene, som kan sees i begge byene, i UNESCOs verdensarvliste.

3 Besøk til Saltstraumen (27. september)

Ambassadør Kawamura sammen med representanene han møtte ved Saltstraumen
Ambassadør Kawamura hører om tangen som lever i Saltstraumen
Sammen med varaordfører Ola Smeplass besøkte ambassadør Hiroshi Kawamura også Saltstraumen. Der fikk han oppleve malstrømmen, i tillegg til å få en innføring i Saltstraumens økosystem ved representanter fra Nord&NE. Tore Hongset fra selskapet Arctic Salt, som produserer salt fra Saltstraumen, forklarte også utvinningsmetoden av salt. Ambassadør Kawamura deltok også i «Fiskebørsen», en workshop ved Saltstraumen Hotel, hvor han fikk oppleve kurs i miljøvennlig matlaging.
Utstilling om marint liv i Saltstraumen

4 Samtale med representanter fra «Bodø 2024» (27. september)

Ambassadør Kawamura og direktør André Wallann Larsen
Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024. André Wallann Larsen, direktør i Bodø 2024 som planlegger kulturåret, ga ambassadør Kawamura en orientering om fremdriften i planene deres frem mot 2024 og om status for samarbeidet med Japan. Bodø 2024 skal etter planen åpne 3. februar neste år. Foreløpig er det planlagt rundt tusen programmer i løpet av året. Bodø samarbeider i tillegg med Japan gjennom «EU-Japan Fest Japan Committee», en komité som arrangerer gjensidig utveksling for kunstnere og kuratorer i Japan og Europa, gjennom passprogrammer og andre programmer.