Ambassadør Kawamuras besøk til Amalie Skram videregående skole

2021/9/13
Ambassadør Hiroshi Kawamura, rektor Lars Berntsen, japansklærer Akiko Brudvik. Fra venstre: Ambassadør Hiroshi Kawamura, rektor Lars Berntsen, japansklærer Akiko Brudvik.
Mandag 13. september avla ambassadør Kawamura et besøk hos Amalie Skram videregående skole i Bergen, hvor det tilbys undervisning i japansk språk. Ambassadøren fikk også en samtale med skolens rektor Lars Berntsen. Berntsen fortalte om japanskundervisningen ved skolen, og om nettundervisningen i japansk som tilbys videregående skoleelever i hele Vestland fylke. Berntsen opplyste også om utvekslingsavtalen som skolen har med Fukuyama Seishikan videregående skole i Hiroshima fylke.

Ambassadør Kawamura uttrykte dyp takknemlighet for japanskundervisningen som finner sted ved skolen, og for deres pågående utvekslingsprogram med Japan. Ambassadøren understreket overfor Berntsen at Japans ambassade ønsker å fortsatt støtte opp om all japansk språkopplæring i Bergen, samt den norsk-japanske mellommenneskelige utvekslingen.

Recommended Information