Stipender og fond administrert av Japans ambassade

Monbukagakusho-stipend

Hvert år tilbyr Monbukagakusho (MEXT, Departementet for utdanning, kultur, sport, vitenskap og teknologi i Japan) stipender til utenlandske studenter som ønsker å studere i Japan. Søknadene behandles først ved ambassaden eller konsulat i søkerlandet og deretter av Monbukagakusho i Tokyo.

I Norge tilbys tre typer stipender:

A. Stipender for viderekomne studier/forskning med varighet på 18-24 mnd
B. Studentstipender med varighet på 4-5 år
C. Stipender i Japansk språk og kultur med varighet på 1 år

Se vår side om MEXT-stipendene for mer informasjon og utlysninger.

Japan Foundation

Japan Foundation (Kokusai Koryu Kikin) er en uavhengig juridisk enhet med allmennyttige formål, grunnlagt i 1972, som skal fremme gjensidig internasjonal forståelse gjennom kulturutveksling mellom Japan og andre land. Enheten ble opprettet ved særlov av Det japanske parlamentet og drives med avkastningen av et fond, årlige bevilgninger fra den japanske regjeringen og donasjoner fra privat sektor. Japan Foundation tilbyr i over 180 land en rekke programmer, deriblant følgende:

1) utveksling av personer gjennom tildeling av stipender til vitenskapelige studier
2) støtte til japansk språkundervisning
3) støtte til Japan-studier
4) støtte til kunstrelatert utveksling
5) støtte til medierelatert utveksling

Aktivitetene koordineres av et hovedkontor i Tokyo og et nettverk av japanske kulturinstitutter, japanske kultursentre, språksentre og kontaktkontorer. Japan Foundation administrerer en stor bredde av programmer og arbeider for å etablere kontakt med kulturorganisasjoner og personer tilknyttet disse.

Informasjon om programmene som tilbys: http://www.jpf.go.jp/

Søknadspapirer kan lastes ned fra Japan Foundations nettsider eller ved henvendelse til ambassaden (vanligvis fra september). Søknadsfrist for de fleste programmene er rundt 1. desember hvert år.

Japan World Exposition Commemorative Fund


Den japanske verdensutstillingens minneforening (1970) har avsatt en del av inntektene fra Den japanske verdensutstillingen i 1970 i et minnefond ( Japan World Exposition Commemorative Fund). Temaet for verdensutstillingen var “Framgang og harmoni for menneskeheten”.

Minneforeningen gir avkastningen av fondets investeringer til prosjekter i verdensutstillingens ånd. Den mottar årlig søknader om støtte fra både innenlandske og utenlandske prosjektadministratorer i samsvar med vilkår oppgitt her.

Copyright(c): 2015 Japans ambassade i Norge