Bilaterale relasjoner

Oversikt

 • Forbindelsene innen økonomi og handel, på felter som sjømat, skip og olje, har lenge vært de sentrale i de bilaterale relasjonene mellom Norge og Japan. I det siste er imidlertid også samarbeidet for å skape fred og stabilitet i det internasjonale samfunnet, blant annet gjennom innsatsen for fredsbygging i Sri Lanka, blitt styrket. Våre to land inngikk dessuten en samarbeidsavtale på vitenskaps- og teknologifeltet i 2003.
 • De siste årene har et økende antall høytstående personer besøkt Japan, blant annet H.M. Kong Harald V. og H.M. Dronning Sonja (2001) og statsminister Bondevik (2003). Fra Japans side besøkte H.M. Keiseren og H.M. Keiserinnen av Japan Norge i mai 2005 for å markere hundreårsjubileet for opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Japan. I desember 2008 var utenriksminister Nakasone i Oslo i anledning av signeringen av Klaseammunisjonskonvensjonen.

Besøk av høytstående personer

 • Besøk til Japan
 • 1997
  April Kulturminister Birkeland
  November Miljøvernminister Fjellanger
  Desember Miljøvernminister Fjellanger
  1998
  Februar Statsminister Bondevik, kulturminister Lahnstein og fiskeriminister Angelsen
  H.K.H. Kronprins Haakon
  Mars Nærings- og handelsminister Sponheim
  1999
  Oktober Landbruksminister Gjønnes
  Utenriksminister Vollebæk
  November Tidligere statsminister Brundtland
  2000
  Februar Fiskeriminister Brekk
  Mai Stortingspresident Grøndahl
  2001
  Mars H.M. Kong Harald V. og H.M. Dronning Sonja (Statsgjester)
  Utenriksminister Jagland, nærings- og handelsminister Knudsen og fiskeriminister Gregussen
  Desember Barne- og familieminister Dåvøy
  2002
  Januar Utenriksminister Petersen
  September Olje- og energiminister Steensnæs
  November Miljøvernminister Brende
  2003
  Mars Utviklingsminister Johnson og olje- og energiminister Steensnæs
  Mai Statsminister Bondevik, barne- og familieminister Dåvøy, fiskeriminister Ludvigsen og nærings- og handelsminister Gabrielsen
  2004
  Mai Utenriksminister Petersen
  2005
  Februar Stortingspresident Kosmo
  April H.K.H. Kronprinsregent Haakon og nærings- og handelsminister Brende
  Mai Nærings- og handelsminister Brende
  Juni Fiskeriminister Ludvigsen og barne- og familieminister Dåvøy
  November Justisminister Storberget
  2006
  Mai Utviklingsminister Solheim
  September Barne- og likestillingsminister Bekkemellem
  2007
  Oktober Utenriksminister Støre
  2009
  Januar Helse- og omsorgsminister Hanssen
  2011
  Februar Forsknings- og høyere utdanningsminister Aaslan
  2012
  Mai Næringsminister Giske
  Oktober Utviklingsminister Holmås
  November Statsminister Stoltenberg
 • Besøk fra Japan
 • 1997
  Juni Statsminister Hashimoto (Japansk-nordisk statsministermøte i Bergen)
  1999
  September Overhusets visepresident Sugano
  2000
  August Leder for Overhusets administrasjonskomité Nishida
  September Miljøverndirektør Kawaguchi
  2001
  Januar Senior viseminister for landbruk, skogbruk og fiskeri Matsuoka
  2002
  Mars H.K.H. Prinsesse Akiko (av Mikasa)
  2003
  April DD.KK.HH. Prins Tomohito og Prinsesse Akiko (av Mikasa)
  2004
  April Landbruks-, skogbruks- og fiskeriminister Kamei
  2005
  April Senior viseutenriksminister Aisawa (Deltakelse på Giverlandskonferansen for Sudan)
  Mai H.M. Keiseren og H.M. Keiserinnen av Japan (Statsgjester) og Japans forrige statsminister Mori (Leder for Keiserparets ledsagerdelegasjon)
  2008
  Desember Utenriksminister Nakasone
  2010
  Mai Viseutenriksminister Fukuyama (Deltok i toppmøtet om skog og klima)

Økonomiske forbindelser (2011)

 • Eksport: NOK 10,3 mrd. (1,2% av total eksport)
 • Import: NOK 11,2 mrd. (2,2% av total import)
  • Viktigste eksportvarer:
  • Sjømatprodukter og bearbeidede sjømatprodukter NOK 2,9 mrd. (28% av total)
   Kjemiske produkter NOK 2,2 mrd. (22% av total)
   Metaller, unntatt jern og stål NOK 1,4 mrd. (14% av total)
   Naturgass (LNG) NOK 1,2 mrd. (11% av total)
  • Viktigste importvarer:
  • Biler NOK 4,3 mrd. (39% av total)
   Elektriske og elektroniske apparater NOK 2,2 mrd. (19% av total)
   Jern og stål NOK 1,4 mrd. (12% av total)
   Maskiner NOK 1,3 mrd. (12% av total)

Japanere i Norge

Antall japanere bosatt i Norge

 • 2009: 799 personer
 • 2010: 838 personer
 • 2011: 855 personer
Copyright(c): 2015 Japans ambassade i Norge