Første «Working Holiday»-visum hentet!

2013/3/21
Monica Ursin (24)
Monica Ursin (24) ble første norske statsborger med «Working Holiday»-visum til Japan da hun kom og hentet passet sitt mandag 18. februar. Som tidligere utvekslingselev og japanskstudent ved Universitetet i Bergen er den nye ordingen en kjærkommen anledning for henne til å oppholde seg i Japan i et helt år med muligheten til å ta lønnet arbeid. Monica har sørget for å leie en leilighet i Saitama utenfor Tokyo, og vil bruke tiden i Japan til å videreutvikle sine språkferdigheter og besøke venner over hele landet. I utgangspunktet ser hun for seg å jobbe som engelsklærer, men hun er åpen for andre muligheter dersom sjansen skulle by seg.

«Det var i utgangspunktet manga, anime og japansk musikk som fikk meg til å fatte interesse for Japan, og jeg har studert språket på egen hånd siden jeg var 15 år gammel.»

Som utvekslingselev på videregående fikk Monica anledning til å gå på skole i Kagoshima, og hennes interesse for japansk språk vokste seg enda sterkere. Veien ble derfor kort til språkstudier på UiB med utvekslingsopphold i Akita.

Monica ble tipset av en venn om «Working Holiday»-ordningen som trådte i kraft 1. februar 2013, og ettersom hun avsluttet sin bachelorgrad ved UiB for relativt kort tid siden ble dette en særdeles god timing for henne. Vi ønsker henne lykke til med oppholdet i Japan, og håper det kommende året vil gi henne verdifulle erfaringer hun kan nyte godt av i fremtiden.

God tur, Monica!