Ambassadør Kawamuras besøk hos rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen

2021/9/22
Ambassadør Kawamura Hiroshi og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen
Ambassadør Kawamura besøkte Universitetet i Oslo den 22. september, og møtte rektor Svein Stølen til en samtale. De to drøftet utvekslingssamarbeidet mellom Norge og Japan, dagens forskningssamarbeid mellom våre to land og perspektivene fremover.