Ambassadør Sugiyamas høflighetsvisitt hos rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo

2024/5/14
Ambassaderåd Matsumura, rektor Stølen, ambassadør Sugiyama, prorektor Gornitzka
Ambassaderåd Matsumura, rektor Stølen, ambassadør Sugiyama, prorektor Gornitzka


Mandag 13. mai avla ambassadør Sugiyama en høflighetsvisitt hos rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. Under møtet drøftet de undervisningen i japansk språk ved universitetet, og utvekslet synspunkter om den nåværende situasjonen og fremtidige utsikter for akademisk utveksling og felles forskningsprosjekter mellom Japan og Norge.