Ambassadør Sugiyamas høflighetsvisitt hos nestleder av Stortingets ASEP-delegasjon Erna Solberg

2024/5/29
Stortingsrepresentant Solberg og ambassadør Sugiyama
Stortingsrepresentant Solberg og ambassadør Sugiyama


28. mai avla ambassadør Sugiyama en høflihetsvisitt hos stortingsrepresentant Erna Solberg (Høyre), nestleder for Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP). I den anledning hadde de en meningsutveksling om blant annet den internasjonale situasjonen og det vennlige samarbeidsforholdet mellom Japan og Norge.