Ambassadør Sugiyamas høflighetsvisitt hos energiminister Terje Aasland

2024/5/13
Ambassadør Sugiyama og energiminister Aasland
Ambassadør Sugiyama og energiminister Aasland


Mandag 13. mai avla ambassadør Sugiyama en høflighetsvisitt hos energiminister Terje Aasland. I den anledning hadde de to en meningsutveksling om blant annet bilaterale samarbeid i energisektoren.