Jordskjelvkatastrofen i Øst-Japan

2015/10/19

Bistand til ofrene

Mange personer har kontaktet ambassaden for å uttrykke sin medfølelse i forbindelse med jordskjelvet utenfor Stillehavskysten av Nordøst-Japan. Vi takker så mye for all omtanken dere viser.

Flere personer har spurt om de kan gi bistand til jordskjelvofrene. Vi vil anbefale alle som ønsker å gi et bidrag om å gjøre det gjennom den givertjenesten som Norges og Japans Røde Kors har opprettet for dette formålet. For mer informasjon, vennligst besøk hjemmesidene til

  1. Norges Røde Kors: http://www.rodekors.no/
  2. Japans Røde Kors: http://www.jrc.or.jp/contribution/140628_000557.html (frem til 31.mars 2016)

Vi vil igjen uttrykke en hjertelig takk for deres varme støtte til alle som har det vanskelig i katastrofeområdet.

16. mars 2011
Japans ambassade