Har du lyst til å være langrennsinstruktør for barn og ungdom i Japan?

2021/3/25
JET Programme - The Japan Exchange & Teaching Programme
Japans ambassade i Norge har gleden av å kunngjøre at Norge er blitt tildelt en stilling som "Sports Exchange Advisor" (SEA) i Hokkaido under det populære Japan Exchange and Teaching (JET)-programmet fra høsten 2021.

Vi håper dette tilbudet kan være interessant for skiutøvere/-instruktører som har lyst til å prøve noe nytt, og som er fristet av muligheten til å bo og jobbe i Japan.

Vi søker kandidater som kan vise til instruktørkompetanse i form av trenerkurs, eller eventuelt dokumentert praktisk erfaring som instruktør for unge utøvere. I utgangspunktet er programmet egnet for personer i alderen 20-30, men dette er ikke et krav. Søker må ha norsk statsborgerskap.

Stillingen innebærer et lønnet opphold i Japan som assisterende langrennsinstruktør for barn og ungdom med en arbeidsuke på normalt 35 timer (eks. lunsjpause) mandag-fredag. Arbeidet vil bli ledet av en erfaren japansk instruktør.

Kommunikasjon med elever og kolleger skal i utgangspunktet foregå på engelsk, men programdeltakere vil ha anledning til å delta på japanskkurs dersom han/hun skulle ønske det.

Engasjementet gjelder i utgangspunktet for ett år, med mulighet for forlengelse ved gjensidig ønske inntil totalt fem år.

Ankomst Japan er beregnet til september 2021 (flybillett dekkes av JET).

Søknadsfrist: 4. mai 2021

Søknadsdokumenter

  1. Søknadsskjema ("Application form"; se lenke nedenfor)
  2. Egenerklæring - helse ("Self-report of medical conditions"; se lenke nedenfor)
  3. Helseattest fra lege ("Certification of health"; se lenke nedenfor)
  4. Essay om hvorfor du ønsker å delta i JET-programmet (maks to A4-sider)
  5. Anbefalingsbrev fra to personer
  6. Dokumentasjon av trenerkompetanse (kursbevis, diplom eller lignende)
  7. Kopi av pass
  8. Politiattest for tillits- eller ansvarsforhold i idrett ("barneomsorgsattest")
NB! Alle dokumenter må leveres i engelsk versjon. Dersom dokumentets originalspråk ikke er engelsk må det vedlegges en oversettelse.