Norsk-japansk samarbeid i verdensrommet

2021/10/7
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
I november i år skal Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) i samarbeid med Norsk romsenter (NOSA) gjennomføre et eksperiment ved Andøya romsenter på Svalbard ved bruk av en sonderakett. Japans ambassade i Norge støtter dette prosjektet som del av ambassadens arbeid med å fremme norsk-japansk samarbeid innen naturvitenskap og teknologi.