Ambassadør Sugiyamas høflighetsvisitt hos Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli

2024/6/10
Innovasjon Norges administrerende direktør Haugli og ambassadør Sugiyama
Innovasjon Norges administrerende direktør Haugli og ambassadør Sugiyama


Torsdag 6. juni avla ambassadør Sugiyama en høflighetsvisitt hos Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli. I den anledning hadde de to en meningsutveksling om blant annet bilaterale økonomiske relasjoner og næringslivssamarbeid mellom Japan og Norge de siste årene.