Ambassadør Kawamura overrakte utnevnelsesbrev til Åge Vallestad, Japans honorære generalkonsul i Bergen

2023/2/6
Ambassadør Kawamura og HCG Vallestad
Ambassadør Kawamura overrakte i ambassadørens residens 3. februar et utnevnelsesbrev fra utenriksminister Hayashi Yoshimasa som gjenutnevner Åge Vallestad til honorær generalkonsul i Bergen.

Vallestad har tjent som honorær generalkonsul i Bergen siden 2012 og har spilt en aktiv rolle i å hjelpe japanske statsborgere i Bergen og fremme bilateral økonomisk og kulturell utveksling.

Ved overleveringen av utnevnelsesbrevet uttrykte ambassadør Kawamura sine sterke forventninger til Vallestads aktiviteter som honorær generalkonsul, og uttalte at han ønsker at Vallestad fortsatt skal spille en aktiv rolle i å fremme det vennlige forholdet mellom Japan og Norge.
Ambassadør Kawamura og HCG Vallestad