Seremoni for Estif Rastoder

2023/11/17
Ambassadør Kawamuras gratulasjonstale
Overrekkelse av hedersbevis
Estif Rastoders takketale
Onsdag 15. november tok ambassadør Kawamura imot Estif Rastoder, tidligere medarbeider ved Japans ambassade i Norge, ved en seremoni for tildeling våren 2020 av Order of the Sacred Treasure for hans bidrag til aktivitetene til Japans utenriksstasjon.

Rastoder bidro, gjennom sin mer enn 40 års tjeneste ved ambassaden fra 1980, til aktivitetene til Japans ambassade i Norge. Hedersprisen ble gitt som en anerkjennelse av hans enestående prestasjoner og bidrag til å styrke forholdet mellom Japan og Norge over lang tid.

Ved utdelingsseremonien holdt ambassadør Kawamura en gratulasjonstale og overrakte Rastoder medalje og dekorasjon. I sitt svar uttrykte Rastode sin glede og takknemlighet for tildelingen.