Ambassadør Kawamuras besøk til Byarkitekten i Bergen kommune

2021/9/13
Ambassadør Kawamura sammen med de ansatte ved Byarkitekten i Bergen kommune
Mandag 13. september avla ambassadør Kawamura et besøk til Byarkitekten i Bergen, en kommunal rådgivende etat hvor Japans honorære generalkonsul i Bergen, Åge Vallestad, har sitt daglige virke. Ambassadøren møtte Vallestad og de andre ansatte i Byarkitekten til en felles dialog om dagens situasjon for arkitektur i Japan og Norge, og om kontakten mellom våre to land innen fagfeltet.