Ambassadør Sugiyamas høflighetsvisitt hos leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide

2024/4/12
Leder av Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité Ine Eriksen Søreide og ambassadør Sugiyama
Leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide og ambassadør Sugiyama


12. april avla ambassadør Sugiyama en høflihetsvisitt hos leder av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide. I den anledning hadde de en meningsutveksling om blant annet den internasjonale situasjonen og om promotering av det vennlige samarbeidsforholdet mellom Japan og Norge.