Ambassadør Sugiyamas høflighetsvisitt hos utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

2024/5/6
Utviklingsminister Tvinnereim og ambassadør Sugiyama
Utviklingsminister Tvinnereim og ambassadør Sugiyama


Fredag 3. mai avla ambassadør Sugiyama en høflighetsvisitt hos utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. I den anledning hadde de to en meningsutveksling om blant annet bilaterale relasjoner og bistandspolitikken i våre to land.