Ambassadør Kawamuras høflighetsvisitt hos Munch-museets direktør Hansen

2023/7/14
Ambassadør Kawamura og museumsdirektør Hansen
Fredag 14. juli avla ambassadør Kawamura et høflighetsbesøk til Munch-museets direktør Tone Hansen. De to utvekslet synspunkter om muligheten for fremtidig samarbeid i kulturell og kunstnerisk utveksling mellom Japan og Norge.