Ambassadør Kawamuras høflighetsvisitt hos Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand

2023/4/21
Ambassador Kawamura, ordfører Strand (foran); Kyrre Lohne og Torbjørn Ånestad fra Kongsberg Defence & Aerospace (bak)
Torsdag 20. april avla ambassadør Kawamura et høflighetsbesøk hos Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg. Kawamura og Sand utvekslet tanker rundt utvekslingsprosjekter mellom de to vennskapsbyene Chitose i Hokkaido og Kongsberg. En representant fra Kongsberg Defence & Aerospace AS, som har sitt hovedkontor i Kongsberg, ga også ambassadøren en innføring i selskapets virksomhet. For øvrig feirer vennskapsby-avtalen mellom Kongsberg og Chitose sitt 35-årsjubileum i august i år.