Ambassadør Kawamuras høflighetsvisitt hos utviklingsminister Tvinnereim

2022/6/23
Ambassadør Kawamura og minister Tvinnereim.
23. juni 2022 avla ambassadør Kawamura en høflighetsvisitt hos utviklingsminister Tvinnereim. I den anledning hadde de to en meningsutveksling rundt bistandspolitikken i våre to land.