Ambassadør Kawamuras besøk ved museet Eidsvoll 1814

2023/4/19
Ambassadør Kawamura og direktør Frydenlund
Tirsdag 18. april besøkte ambassadør Kawamura museet Eidsvoll 1814. Ambassadør Kawamura fikk en omvisning av museumsdirektør Bård Frydenlund i Eidsvollsbygningen. Ambassadøren ble orientert om den historiske prosessen, og den daværende sosiale situasjonen, frem til Riksforsamlingen vedtok den norske grunnloven 17. mai 1814.

Recommended Information