Ambassadør Kawamuras høflighetsvisitt hos samferdselsminister Knut Arild Hareide

2021/9/8
Ambassadør Kawamura og samferdselsminister Hareide
Tirsdag 7. september avla ambassadør Kawamura en høflighetsvisitt hos samferdselsminister Knut Arild Hareide. De to snakket sammen om det bilaterale forholdet og samarbeid mellom våre to land innen samferdsel.