Ambassadør Kawamuras høflighetsvisitt hos olje- og energiminister Tina Bru

2021/8/25
Ambassadør Kawamura og minister Bru
Tirsdag 24. august avla ambassadør Kawamura en høflighetsvisitt hos olje- og energiminister Tina Bru. De to snakket sammen om det bilaterale samarbeidet mellom våre to land innen olje- og energifeltet.