Ambassadør Kawamuras møte med medlemmer av Stortingets delegasjon til ASEP

2022/6/9
(Fra venstre) Stortingsrepresentant Wold, Stortingsrepresentant Sem-Jacobsen, Ambassadør Kawamura, Stortingsrepresentant Solberg
9. juni besøkte Ambassadør Kawamura Stortinget og diskuterte bilaterale relasjoner mellom Japan og Norge med medlemmene av delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).