Japans ambassadørs utmerkelse til dr. Yoshihide Ohta

  • A picture is displayed.
14. august 2015 ble dr. Yoshihide Ohta tildelt Japans ambassadørs utmerkelse. Tildelingen skjedde ved ambassadørens residens. Dr. Ohta har i en årrekke, fra 1972 og fremover, vært engasjert i kartografisk arbeid innen polarforskning ved Norsk Polarinstitutt. Han har styrket forskningssamarbeidet mellom Japan og Norge innen polarstudier, og har bidratt vesentlig til å utvikle grunnlaget for polarforskning i Japan. Dr. Ohta har også i lang tid vært en viktig støttespiller for andre japanske forskere som opererer i Norge innen ulike fagdisipliner. I respekt for hans engasjement, delte ambassadør Toshio Kunikata ut Japans ambassadørs utmerkelse til dr. Yoshihide Ohta.