Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students)

  • A picture is displayed.
Stipendet løper i ett år og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå ved et universitet i Japan.

Søkere må lese søknadsveiledningen nedenfor nøye. Dokumentet inneholder detaljerte opplysninger om krav til søkeren og hva søknaden skal inneholde.
Følgende dokumenter skal fylles ut og sendes inn:
Søknaden skal sendes til Japans ambassade i Norge, Haakon VIIs gate 9, 0244 Oslo.

Søknadsfrist: 16. februar 2018. Vær oppmerksom på at søknaden må være ambassaden i hende senest denne dato, og at den derfor bør postlegges i god tid før fristen.

Søkere som innkalles til intervju og skriftlig japansk språkprøve vil bli kontaktet av ambassaden. Prøve og intervju arrangeres etter planen 23. februar 2018.

Recommended Information

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

Study in Japan - Comprehensive Guide